Περίπου το 60-70% των εδαφικών οικοσυστημάτων της ΕΕ είναι ανθυγιεινά

Ανοιχτή έως τις 24 Οκτωβρίου 2022 είναι η διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε η Κομισιόν σχετικά με την πιθανή θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ για την υγεία του εδάφους.

Τα εδάφη αποτελούν θεμέλιο της επισιτιστικής ασφάλειας, εξασφαλίζοντας το 95% των τροφίμων που τρώμε, και είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή στη γη.

Διαβάστε επίσης: Πώς θα επιτευχθεί η βιώσιμη διαχείριση του εδάφους και της γης

Η στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος με ορίζοντα το 2030, η οποία εγκρίθηκε πέρυσι, προβλέπει ότι η Επιτροπή θα υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση για την υγεία του εδάφους, η οποία θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας το ίδιο επίπεδο προστασίας που ισχύει για τα ύδατα, το θαλάσσιο περιβάλλον και τον αέρα στην ΕΕ.

Η βιώσιμη διαχείριση και αποκατάσταση του εδάφους απαιτεί τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων.

Τα εδάφη παρέχουν πολλές καίριας σημασίας υπηρεσίες και η υγεία τους είναι καθοριστική για την επίτευξη των βασικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως η κλιματική ουδετερότητα, η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, η μηδενική ρύπανση, τα υγιεινά και βιώσιμα συστήματα τροφίμων και η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα.

Επίσης, τα εδάφη φιλοξενούν περισσότερο από το 25% της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, διαδραματίζοντας βασικό ρόλο στην κυκλική οικονομία και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, περίπου το 60-70% των εδαφικών οικοσυστημάτων της ΕΕ είναι ανθυγιεινά και υποφέρουν από υποβάθμιση.

Η υποβάθμιση του εδάφους πιστεύεται ότι κοστίζει στην ΕΕ περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η ανάσχεση και η αναστροφή των τρεχουσών τάσεων υποβάθμισης του εδάφους θα μπορούσε να αποφέρει οικονομικά οφέλη έως και 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως παγκοσμίως.

Η στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος στοχεύει να διασφαλίσει ότι έως το 2050:

  • Όλα τα εδαφικά οικοσυστήματα της ΕΕ είναι υγιή και πιο ανθεκτικά
  • δεν υπάρχει καθαρή κατάληψη γης και η ρύπανση του εδάφους μειώνεται σε επίπεδα που δεν είναι πλέον επιβλαβή για την υγεία ή τα οικοσυστήματα των ανθρώπων
  • Η προστασία των εδαφών, η βιώσιμη διαχείρισή τους και η αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών είναι ένα κοινό πρότυπο.