Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας δρομολογεί αναπλάσεις κεντρικών σημείων στο Άστρος Κυνουρίας, με σκοπό την αναβάθμιση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Β’ Εθνοσυνέλευσης.

Παρεμβάσεις δρομολογεί ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας που αφορούν το έργο «Ολοκλήρωση ανάπλασης πλατείας Β΄ Εθνοσυνέλευσης από οικία Ευθυμίου έως Γυμνάσιο» με προϋπολογισμό 338.709,68€ ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) στο Άστρος.

Η πρόταση επέμβασης αφορά τη χωροθέτηση σημείων στάθμευσης Ι.Χ., τη διαμόρφωση δρόμου ήπιας κυκλοφορίας οχημάτων για την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις στάθμευσης, τη δημιουργία πεζοδρομίων, περιοχών πλακοστρώσεων, φυτεύσεων και χώρων στάσης των περιπατητών με χρήση ψυχρών υλικών και τον απαραίτητο ηλεκτροφωτισμό σύμφωνα με την Η/Μ Μελέτη. Επίσης οδική σήμανση ασφαλείας και απαραίτητες διαγραμμίσεις και διαβάσεις σύμφωνα με τη Μελέτη Οδοποιίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Παράλληλα εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση του έργου για την ολοκλήρωση ανάπλασης του υπόλοιπου τμήματος έως την είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους με το ποσό των 477.000,00€. Επιπλέον υλοποιείται μελέτη για την ήπια ανάπλαση του ιστορικού χώρου της Β΄ Εθνοσυνέλευσης.